Môn Toán Lớp 4 Trong hai thùng dầu có tất cả 480l dầu. Sau khi rót 30l từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì thùng thứ hai nhiều hơn thùng thứ nhất

Question

Môn Toán Lớp 4 Trong hai thùng dầu có tất cả 480l dầu. Sau khi rót 30l từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì thùng thứ hai nhiều hơn thùng thứ nhất 24l dầu. Hỏi lúc đầu mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu? Giúp tôi gấp với nhé Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Aaliyah 12 tháng 2022-05-07T17:36:59+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  1
  2022-05-07T17:38:24+00:00

  Số lít dầu ở thùng đầu là:

  (480-24) : 2+30= 258 (lít)

  Số lít dầu ở thùng thứ 2 là:

  480-258=222 (lít)

       Đáp số: thùng 1: 258 lít

                    thùng 2 : 222 lít

  1
  2022-05-07T17:38:31+00:00

                                   Bài giải

   Thùng thứ nhất nhiều hơn thùng thứ hai là :

                `30 – 24 = 6` `(l)`

   Thùng thứ nhất là :

                `(480 + 6) : 2 = 243` `(l)`

   Thùng thứ hai là :

                `480 – 243 = 237` `(l)`

                     Đáp số : Thùng thứ nhất : `243` `l`

                                   Thùng thứ hai : `237` `l`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )