Môn Toán Lớp 4 trung bình cộng 2 đường chéo của hình thoi là 75m độ dài đường chéo thứ nhất bằng 2/3 độ dài đường chéo 2 .Hỏi hình bình hành có diện t

Question

Môn Toán Lớp 4 trung bình cộng 2 đường chéo của hình thoi là 75m độ dài đường chéo thứ nhất bằng 2/3 độ dài đường chéo 2 .Hỏi hình bình hành có diện tích bằng 2/3diện tích hình thoi . hãy tính diện tích hình bình hành
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quinn 2 ngày 2022-01-14T15:22:20+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-14T15:23:48+00:00

               Bài giải

  Tổng Dường chéo là

         75×2=150m

  Theo bài ra ta có

  độ dài đường chéo 1:,_,_,

  độ dài đường chéo 2:,_,_,_,

        Gía trị 1 phần là

              150:(3+2)=30M

    độ dài đường chéo 1 là

              30×2=60m

    Dộ dài đường chéo thứ 2 là

                30×3=90m

     Diện tích hình thoi là

                60×90:2=2700m²

      Diện tích hình bình hành là

                  2700×2/3=1800m²

                              Đ/s:1800m²

  Chúc bạn học tốt<3

  0
  2022-01-14T15:23:55+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   tổng hai đường chéo của hình thoi là:

  75×2=150(m)

  2 đường chéo của hình thoi có tổng số phần là:

  2+3=5(phần)

  độ dài đường chéo thứ nhất là:

  150÷5×2=60(m)

  độ dài đường chéo thứ hai là:

  150-60=90(m)

  diện tích hình thoi là:

  90×60÷2=2700(m²)

  diện tích hình bình hành là:

  2700×2/3=1800(m²)

  đáp số:1800m²

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )