Môn Toán Lớp 4 Trung bình cộng của 3 số là 145. Biêt 1 trong 3 số là96. Trong 2 số còn lại số lớn hơn số bé 18 đơn vị. tìm 2 số chưa biết.

Question

Môn Toán Lớp 4 Trung bình cộng của 3 số là 145. Biêt 1 trong 3 số là96. Trong 2 số còn lại số lớn hơn số bé 18 đơn vị. tìm 2 số chưa biết. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Charlie 3 tháng 2022-02-22T23:25:56+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-02-22T23:27:02+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Tổng 3 số đó là

  $145 × 3 = 435$

  Tổng 2 số còn lại là

  $435 – 95 = 340$

  Trong 2 số còn lại số lớn là

  $(340+18) = 179$

  Trong 2 số còn lại số bé là

  $340 – 179 = 161$

  Đáp số …

   

  0
  2022-02-22T23:27:55+00:00

  Tổng của `3` số đó là:

  $145×3=435$

  Tổng của `2` số còn lại là:

  $435-96=339$
  Số còn lại thứ nhất là:

  $(339+18):2=178,5$
  Số còn lại thứ `2` là:

  $339-178,5=160,5$
  Đáp số: Số còn lại thứ nhất: $178,5$
                Số còn lại thứ `2`: $160,5$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )