Môn Toán Lớp 4 trung bình cộng của hai số là 103 tìm hai số đó biết số lớn hơn số bé là 28 đơn vị

Question

Môn Toán Lớp 4 trung bình cộng của hai số là 103 tìm hai số đó biết số lớn hơn số bé là 28 đơn vị Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Vivian 2 tháng 2022-03-23T03:32:57+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-23T03:34:07+00:00

  Tổng 2 số đó là :

  103 *2=206

  Số thứ nhất là:

  (206+28):2=117

  Số thứ 2 là:

  206-117=89

  Đáp số:sô bé:89

              số lớn:117

 1. giangnguyen
  0
  2022-03-23T03:34:38+00:00

  Đáp án:

   Số bé : 89

   Số lớn : 117

  Giải thích các bước giải:

   Trung bình cộng của hai số đó là :

            103 x 2 = 206

   Số lớn là :

          ( 206 + 28 ) : 2 = 117

   Số bé là :

          ( 206 – 28 ) : 2 = 89

                     Đáp số : Số bé : 89

                                     Số lớn : 117

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )