Môn Toán Lớp 4 Trung bình cộng của hai số là 57 sau khi tăng số thứ 2 gấp 3 lần thì tbc bằng 105. Tìm 2 sô đó

Question

Môn Toán Lớp 4 Trung bình cộng của hai số là 57 sau khi tăng số thứ 2 gấp 3 lần thì tbc bằng 105. Tìm 2 sô đó Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Alaia 1 tháng 2022-03-29T03:10:54+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-29T03:12:21+00:00

  Đáp án:

  Số thứ nhất : 82

  Số thứ hai : 32

  Giải thích các bước giải:

  Tổng lúc đầu của hai số là:

  57 × 2 = 114

  Tổng hai số khi tăng số thứ hai lên 3 lần là:

  105 × 2= 210

  Số thứ hai tăng số đơn vị là:

  210 – 114 = 96

  Số thứ hai là:

  96 : 3= 32

  Số thứ nhất là:

  114 – 32 = 82

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )