Môn Toán Lớp 4 Túi thứ nhất đựng 18 kg gạo và 3 lần số gạo ở túi thứ hai . Hỏi phải chuyển bao nhiêu ki lô gam ở túi thứ nhất sang túi thứ hai để số g

Question

Môn Toán Lớp 4 Túi thứ nhất đựng 18 kg gạo và 3 lần số gạo ở túi thứ hai . Hỏi phải chuyển bao nhiêu ki lô gam ở túi thứ nhất sang túi thứ hai để số gạo ở hai túi bằng nhau ? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Peyton 4 tháng 2022-01-06T19:34:00+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-06T19:35:15+00:00

  @py

  Bài làm :

  Túi thứ 2 đựng số ki – lô – gam là :

  18 : 3 = 6 ( kg )

  Phải chuyển số ki – lô – gam ở túi thứ nhất sang túi thứ hai để số gạo ở hai túi bằng nhau là :

  ( 18 – 6 ) : 2 = 6 ( kg )

  Đáp số : 6 kg

   

  0
  2022-01-06T19:35:53+00:00

  Đáp án:

   6kg

  Giải thích các bước giải:

   Số gạo ở túi thứ hai là:

             18 : 3 = 6 (kg)

  Nếu số gạo hai túi bằng nhau thì mỗi túi có:

            ( 18 + 6 ) : 2 = 12 (kg)

  Phải chuyển số kg từ túi thứ nhất là:

                18 – 12 = 6 (kg)

  Đáp số: 6 kg

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )