Môn Toán Lớp 4 vận dụng nhân một số với một tổng để tính: a) 432×125

Question

Môn Toán Lớp 4 vận dụng nhân một số với một tổng để tính:
a) 432×125 b) 347×213
241×208 864×504
giúp mk với nha Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madeline 20 phút 2022-07-29T20:37:56+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-29T20:39:12+00:00

  $a, 432×125$                                                              $b, 241×208$

  = $432×(100+25)$                                                      $= 241×(200+8)$

  = $432×100+432×25$                                                $= 241×200+241×8$

  = $43200+10800$                                                       $= 48200+1928$

  = $54000$                                                                    $= 50128$

                                           

  $c, 347×213$                                                                $d, 864×504 $

  = $347×(200+13)$                                                        $= 864×(500+4)$   

  = $347×200+347×13$                                                  $= 864×500+864×4$

  = $69400+4511$                                                           $= 432000+3456$

  = $73911$                                                                      $= 435456$

  0
  2022-07-29T20:39:55+00:00

  Đáp án:

  a) 432 × 125                                                                   b) 241 × 208

  = 432 × ( 100 + 25 )                                                        = 241 × ( 200 + 8 )

  = 432 × 100 + 432 × 25                                                  = 241 × 200 + 241 × 8

  = 43200 + 10800                                                             = 48200 + 1928

  = 54000                                                                            = 50128

  ——————————                                           —————————————

   347 × 213                                                                           864 × 504 

  = 347 × ( 200 + 13)                                                         = 864 × ( 500 + 4 )   

  = 347 × 200 + 347 × 13                                                  = 864 × 500 + 864 × 4

  = 69400 + 4511                                                               = 432000 + 3456

  = 73911                                                                           = 435456

     

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )