Môn Toán Lớp 5 1) 1,4 giờ = -phút * 2) 366 phút = -giờ -phút * 3) 2 giờ rưỡi = …phút * 4) 450 giây = -. phút * 5 ) So sánh các số đo thờ

Question

Môn Toán Lớp 5 1) 1,4 giờ = ….phút *
2) 366 phút = ….giờ ….phút *
3) 2 giờ rưỡi = …phút *
4) 450 giây = ….. phút *
5 ) So sánh các số đo thời gian sau: *
< > =
6 ngày 15 giờ ….136 giờ
615 phút …..9,5 giờ
5 năm 5 tháng ….. 5 năm rưỡi
3 giờ 45 phút …. 3,7 giờ
1,25 giờ …..80 phút
4,3 giờ …….. 4 giờ 18 phút
6 ngày 15 giờ ….136 giờ
615 phút …..9,5 giờ
5 năm 5 tháng ….. 5 năm rưỡi
3 giờ 45 phút …. 3,7 giờ
1,25 giờ …..80 phút
4,3 giờ …….. 4 giờ 18 phút
6) 5 năm 7 tháng + 4 năm 3 tháng = ? *
7) tính
3 ngày 18 giờ + 6 ngày 6 giờ =
7 giờ 54 phút + 2 giờ 46 phút =
4 giờ 27 phút + 4 giờ 33 phút =
4,3 giờ + 4,8 giờ =
8) 35 giờ 18 phút – 18 giờ 35 phút = ?
9) 4 giờ – 2,4 giờ = ? ( Có thể chọn nhiều đáp án đúng) *
2 giờ
2,4 giờ
2 giờ 4 phút
1,6 giớ
1 giờ 6 phút
1 giờ 36 phút
10) 27,5 giờ : 5 = ? ( Chọn các đáp án đúng) *
5,1 giờ
5,5 giờ
5 giờ 6 phút
5 giờ 30 phút
5 giờ 5 phút
11) 7 giờ 27 phút : 3 = ? *
12) 4 giờ 22 phút x 4 = ? *
13) Buổi sáng, An đi học từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút. Giữa giờ, Trường An có giờ ra chơi trong 25 phút. Thời gian An học trong lớp là: *
14) Một xe ô tô đi từ TPHCM đến Vũng Tàu mất 2 giờ 35 phút. Nếu xe khởi hành lúc 6 giờ 30 phút thì sẽ đến nơi lúc mấy giờ ?
15) Quãng đường từ nhà Đức đến nhà Tâm dài 21,6 km. Lúc 7 giờ 15 phút, Đức đi xe máy từ nhà đến nhà Tâm , với vận tốc 36 km/giờ. Hỏi Đức đến nhà Tâm lúc mấy giờ? ( Hãy chọn các bước giải đúng) *
16 a) Vận tốc trung bình của một người đi bộ là khoảng 5 km/giờ. Nhà Bình cách trường 2 km. Nếu Bình đi bộ đến trường thì mất bao nhiêu phút? *
16 b) Theo nội quy của trường, Bình phải có mặt lúc 7 giờ 10 phút. Với vận tốc đi bộ như trên, Bình phải bắt đầu đi từ nhà trễ nhất lúc mấy giờ thì sẽ đến đúng giờ quy định ? * Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mackenzie 3 tháng 2022-02-22T14:42:26+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-02-22T14:43:45+00:00

  1) 1,4 giờ = 84 phút

  2) 366 phút = 6 giờ 6 phút

  3) 2 giờ rưỡi = 150 phút

  4) 450 giây = 7,5 phút

  5)

  6 ngày 15 giờ > 136 giờ

  615 phút > 9,5 giờ

  5 năm 5 tháng < 5 năm rưỡi

  3 giờ 45 phút > 3,7 giờ

  1,25 giờ < 80 phút

  4,3 giờ = 4 giờ 18 phút

  6 ngày 15 giờ > 136 giờ

  615 phút > 9,5 giờ

  5 năm 5 tháng < 5 năm rưỡi

  3 giờ 45 phút > 3,7 giờ

  1,25 giờ < 80 phút

  4,3 giờ = 4 giờ 18 phút

  6)

  5 năm 7 tháng + 4 năm 3 tháng = 9 năm 10 tháng

  7)

  3 ngày 18 giờ + 6 ngày 6 giờ = 9 ngày 24 giờ

  7 giờ 54 phút + 2 giờ 46 phút = 10 giờ 40 phút

  4 giờ 27 phút + 4 giờ 33 phút = 9 giờ

  4,3 giờ + 4,8 giờ = 9,1 giờ

  8)

  35 giờ 18 phút – 18 giờ 35 phút

  = 34 giờ 78 phút – 18 giờ 35 phút

  = 16 giờ 43 phút

  9) 4 giờ – 2,4 giờ = ? (Có thể chọn nhiều đáp án đúng)

  2 giờ

  2,4 giờ

  2 giờ 4 phút

  1,6 giờ

  1 giờ 6 phút

  1 giờ 36 phút

  10) 27,5 giờ : 5 = ? (Chọn các đáp án đúng)

  5,1 giờ

  5,5 giờ

  5 giờ 6 phút

  5 giờ 30 phút

  5 giờ 5 phút

  11) 7 giờ 27 phút : 3 = 447 phút : 3 = 149 phút

  12) 4 giờ 22 phút x 4 = 262 phút x 4 = 1048 phút

  13)

  Thời gian An đi học là:

  10 giờ 30 phút-7 giờ 30 phút=3 giờ

  Thời gian An học trong lớp là:

  3 giờ-25 phút=2 giờ 60 phút-25 phút=2 giờ 35 phút

  Vậy thời gian An học trong lớp là 2 giờ 35 phút

  14)

  Nếu xe khởi hành lúc 6 giờ 30 phút thì sẽ đến nơi lúc:

  6 giờ 30 phút+2 giờ 35 phút=9 giờ 5 phút

  15)

  Để đi từ nhà Đức đến nhà Tâm, Đức cần số thời gian là:

  21,6:36=0,6 giờ=36 phút

  Vậy Đức đến nhà Tâm lúc:

  7 giờ 15 phút +36 phút=7 giờ 51 phút

  16 a) Bình đi bộ đến trường thì mất số phút là:

  2:5=0,4 giờ=24 phút 

  16 b) Bình phải bắt đầu đi từ nhà trễ nhất lúc:

  7 giờ 10 phút – 24 phút=6 giờ 70 phút – 24 phút=6 giờ 46 phút

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )