Môn Toán Lớp 5 1. 1.5ha = m2 3,69 tấn = kg 2 Một mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi là 76m. Chiều rộng bằng 60% chiều dài a)

Question

Môn Toán Lớp 5 1. 1.5ha = m2
3,69 tấn = kg
2 Một mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi là 76m. Chiều rộng bằng 60% chiều dài
a) tính diện tích mảnh vườn đó
b) người ta sử dụng 8% diện tích mảnh vườn làm lối đi. Tính diện tích lối đi?
3) 60%= ? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Clara 4 ngày 2022-07-30T16:02:10+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-30T16:04:07+00:00

  Đáp án:

  a. Diện tích mảnh vườn 1353,75 (m2)

  b. Diện tích lối đi 108,3 (m2)

  Giải thích các bước giải:

  Ta có: 

  Tổng số phần bằng nhau là:

    3+5=8 (phần)

  Chiều rộng mảnh vườn là:

   76 : 8 x 3 = 28,5 (m)

  Chiều dài mảnh vườn là:

   76 – 28,5 = 47,5 (m)

  Diện tích mảnh vườn:

   28,5 x 47,5 = 1353,75 (m2)

  Diện tích lối đi:

   1353,75 : 100 x 8= 108,3 (m2)

                              Đáp số: Diện tích mảnh vườn 1353,75 (m2)

                                           Diện tích lối đi 108,3 (m2)

 1. hoaianh
  0
  2022-07-30T16:04:09+00:00

  Bạn tham khảo nhé

  1. 1,5ha = 15000m² (Vì 1ha = 10000m²)

       3,69 tấn = 3690kg (Vì 1 tấn = 1000 Kg)

  2.             Bài giải

  Ta có: 60% = $\frac{60}{100}$ = $\frac{3}{5}$ 

  Tổng số phần bằng nhau là:

      3 + 5 = 8 (phần)

  Chiều rộng mảnh vườn là:

      76 : 8 x 3 = 28,5 (m)

  Chiều dài mảnh vườn là:

      76 – 28,5 = 47,5 (m)

  Diện tích mảnh vườn:

      28,5 x 47,5 = 1353,75 (m²)

  Diện tích lối đi:

      1353,75 : 100 x 8 = 108,3 (m²)

                              Đáp số: Diện tích mảnh vườn: 1353,75 m²

                                           Diện tích lối đi: 108,3 m² 

  3. 60% = $\frac{60}{100}$ = $\frac{3}{5}$ 

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )