Môn Toán Lớp 5 1.một phòng họp có hàng ghế đầu gồm 12 ghế , hàng ghế thứ 2 có 13 ghế , hàng ghế thứ 3 có 14 ghế , cứ xếp như thế nào cho đến hàng ghế

Question

Môn Toán Lớp 5 1.một phòng họp có hàng ghế đầu gồm 12 ghế , hàng ghế thứ 2 có 13 ghế , hàng ghế thứ 3 có 14 ghế , cứ xếp như thế nào cho đến hàng ghế cuối cùng có 30 ghế . Hỏi phòng họp có bao nhiêu hàng ghế Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Remi 15 phút 2022-07-25T13:10:10+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-25T13:11:28+00:00

  Đáp án:

  Có tất cả số hàng ghế là:

         `(30 – 12) : 1 + 1 = 19`(hàng)

  Có tất cả số chiếc ghế là:

         `(12 + 30) × 19 : 2 = 399`(chiếc)

                                            Đáp số: 399 chiếc ghế                                

  Chúc học tốt!!!

  0
  2022-07-25T13:11:42+00:00

  `text{ Số hàng ghế có trong phòng họp là :}`

        `(30-12)÷1+1=19` (hàng)

  `text{Số ghế có trong phong họp là :}`

          `(30+12)×19÷2=399`(chiếc)

                                `text{Đ/S: 399 chiếc}`

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )