Môn Toán Lớp 5 1 Số các số có 5 chữ số khác nhau chia hết cho cả 2 và 5. 2 Xây 16m2 tường nhà hết 1000 viên gạch. Hỏi xây 224m2 tường nhà thì cần bao

Question

Môn Toán Lớp 5 1 Số các số có 5 chữ số khác nhau chia hết cho cả 2 và 5.
2 Xây 16m2 tường nhà hết 1000 viên gạch. Hỏi xây 224m2 tường nhà
thì cần bao nhiêu viên gạch cùng loại?
3 Tìm một số biết số đó chia 4 và 9 đều dư 2 và hai thương hơn kém
nhau 340 đơn vị. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Rylee 5 tháng 2022-07-03T09:32:41+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-03T09:34:03+00:00

  Gửi bn:

  #Sunz

  Câu 1:

  Gọi các số đó là abcd0, ta có:

  a có 9 cách chọn

  b có 8 cách chọn

  c có 7 cách chọn

  d có 6 cách chọn

            Vậy số các số có 5CS khác nhau chia hết cho 2 và 5 là: 9 x 8 x 7 x 6 = 3024 (số)

                                                             Đ/s: 3024 số.

  Câu 2:

  224m2 gấp 16m2 số lần là: 244 : 16 = 14 (lần)

  Số viên gạch để lát 224m2 là: 1000 x 14 = 14000 (viên)

                               Đ/s: 14000 viên gạch.

  Câu 3:

  Gọi đó là x, ta có:

  x : 4 = y

  x : 9 = z

  Ta có: y – z = 340

  ⇒Tỉ số giữa y và z là 9/4

  Ta có sơ đồ:                

  y : |-|-|-|-|-|-|-|-|-|       

  x : |-|-|-|-|   340

  y là: 340 : (9 – 4) x 9 = 612

  z là: 340 : (9 – 4) x 4 = 272

  Vậy x hay số đó là: 612 x 4 = 2448 ( 272 x 9 = 2448)

                            Đ/s: 2448

  mon-toan-lop-5-1-so-cac-so-co-5-chu-so-khac-nhau-chia-het-cho-ca-2-va-5-2-ay-16m2-tuong-nha-het

  0
  2022-07-03T09:34:07+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Câu 1:

  Gọi các số đó là abcd0, ta có:

  a có 9 cách chọn

  b có 8 cách chọn c có 7 cách chọn

  d có 6 cách chọn

  Vậy số các số có 5CS khác nhau chia hết cho 2 và 5 là: 9 x 8 x 7 x 6 = 3024 (số)

  Đ/s: 3024 số

  . Câu 2:

  224m2 gấp 16m2 số lần là: 244 : 16 = 14 (lần)

  Số viên gạch để lát 224m2 là: 1000 x 14 = 14000 (viên)

  Đ/s: 14000 viên gạch.

  Câu 3:

  Gọi đó là x, ta có: x :

  4 = y

  x : 9 = z

  Ta có: y – z = 340 ⇒Tỉ số giữa y và z là 9/4

  Ta có sơ đồ:

  y : |-|-|-|-|-|-|-|-|-|

  x : |-|-|-|-|340

  y là:340 : (9 – 4) x 9 = 612

  z là: 340 : (9 – 4) x 4 = 272

  Vậy x hay số đó là: 612 x 4 = 2448 ( 272 x 9 = 2448)

  Đ/s: 2448

  học tốt nhá

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )