Môn Toán Lớp 5 1 thếp giấy và 1quyển vở giá 1200 đồng. 4 thếp giấy đắt hơn 5 quyển vở 1200. Tìm giá 1 thếp giấy, 1 quyển vở.

Question

Môn Toán Lớp 5 1 thếp giấy và 1quyển vở giá 1200 đồng. 4 thếp giấy đắt hơn 5 quyển vở 1200. Tìm giá 1 thếp giấy, 1 quyển vở. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Genesis 4 tháng 2022-08-23T10:40:51+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-23T10:42:22+00:00

  Đáp án:

  1 thếp giấy: 800 đồng

  1 quyển vở: 400 đồng

  Giải thích các bước giải:

  4 thếp giấy và 4 quyển vở có giá là:

  1200 x 4 = 4800 (đồng)

  9 quyển vở có giá là:

  4800 – 1200 = 3600 (đồng)

  1 quyển vở có giá là:

  3600 : 9 = 400 (đồng)

  1 thếp giấy có giá là:

  1200 – 400 = 800 (đồng)

  Đáp số: 1 thếp giấy: 800 đồng

                  1 quyển vở: 400 đồng

  Cho Yu xin ctlhn nếu đc ạ!

  #Yu

  #Ourteamisthebest

  0
  2022-08-23T10:42:26+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  1 thếp giấy và 1 quyển vở giá 1200 đồng

  →4 thếp giấy và 4 quyển vở có giá là:

                  4×1200=4800(đồng)

  Vì 4 thếp giấy đắt hơn 5 quyển vở 1200

  ⇒Giá 4 thếp giấy – 1200 đồng = 5 quyển vở→4800-1200=3600(đồng)

  Vậy 1 quyển vở có giá:3600:(4 + 5)=400(đồng)

          1 thếp có giá:1200-400=800(đồng)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )