Môn Toán Lớp 5 1.TÍNH : A,(85,05 : 27 +850,5)x43-150,97 B, 0,51 :0,17+0,57:1,9+4,8:0,16+0,72:0,9 trình bày rõ ràng

Question

Môn Toán Lớp 5 1.TÍNH :
A,(85,05 : 27 +850,5)x43-150,97
B, 0,51 :0,17+0,57:1,9+4,8:0,16+0,72:0,9
trình bày rõ ràng nha Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Claire 1 năm 2022-04-07T17:35:51+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-07T17:37:37+00:00

  a)(85,05 : 27 + 850,5) x 43 – 150,97

  =(     3,15      + 850,5) x 43 – 150,97

  =              853,65         x 43 – 150,97

  =                     36706,95      – 150,97

  =                               36555,98

  b)0,51 : 0,17 + 0,57 : 1,9 + 4,8 : 0,16 + 0,72 : 0,9

  =       3           +      0,3      +     30        +     0,8

  =                        34,1

  Chúc bn học tốt ^3^

  0
  2022-04-07T17:37:47+00:00

  Giải thích các bước giải:

  $a) (85,05:27+850,5)×43-150,97 $

  $=(3,15+850,5)×43-150,97$

  $=853,65×43-150,97$

  $=36706,95-150,97$

  $=36555,98$

  $b) 0,51:0,17+0,57:1,9+4,8:0,16+0,75:0,9$

  $=\frac{51}{100}:\frac{17}{100}+\frac{57}{100}:\frac{19}{10}+\frac{24}{5}:\frac{4}{25}+\frac{18}{25}:\frac{9}{10}$

  $=\frac{51}{100}×\frac{100}{17}+\frac{57}{100}×\frac{10}{19}+\frac{24}{5}×\frac{25}{4}+\frac{18}{25}×\frac{10}{9}$

  $=\frac{5100}{1700}+\frac{570}{1900}+\frac{600}{20}+\frac{180}{225}$

  $=3+\frac{3}{10}+30+\frac{4}{5}$

  $=3+0,3+30+0,8$

  $=34,1$

  Học tốt!!!

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )