Môn Toán Lớp 5 2 dam 3 cm = =..cm 17000 yến =–…tấn 1378 m = –…km–…m

Question

Môn Toán Lớp 5 2 dam 3 cm = …………..cm 17000 yến =………..tấn
1378 m = ………..km………..m 4 kg 3 g =………….g
16 m 3 dm = ………..m 5 kg 6 g =…………..kg
12dam ² 3 m ² =………..m ²
267000 cm ² =………….dm ²
16m ² 9 dm ² =…………m ² Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Remi 3 tháng 2022-02-22T18:04:14+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-02-22T18:05:24+00:00

  2 dam 3 cm = 2003 cm

  1378 m = 1 km 378 m

  16 m 3 dm = 16,3 m

  17000 yến = 170 tấn

  4 kg 3 g = 4003 g

  5 kg 6 g = 5,006 kg

  12 dam2 3 m2 = 1203 m2

  267000 cm2= 2670 dm2

  16 m2 9 dm2= 16,09 m2

  Chúc bạn học tốt ^-^

   

  0
  2022-02-22T18:06:13+00:00

  2 dam 3 cm = 2003 cm

  1378 m = 1 km 378 m

  16 m 3 dm = 16,3 m

  17000 yến = 170 tấn

  4 kg 3 g = 4003 g

  5 kg 6 g = 5,006 kg

  12 dam² 3 m² = 1203 m²

  267000 cm² = 2670 dm²

  16 m² 9 dm² = 16,09 m²

  Chúc học tốt!!!

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )