Môn Toán Lớp 5 3. a) Em và bạn cùng thảo luận để thực hiện phép chia : 49,95 : 1,35 = ? b) Em và bạn đọc kĩ rồi nói lại cho nhau nghe nội dung sau: Ta

Question

Môn Toán Lớp 5 3. a) Em và bạn cùng thảo luận để thực hiện phép chia : 49,95 : 1,35 = ?
b) Em và bạn đọc kĩ rồi nói lại cho nhau nghe nội dung sau:
Ta đặt tính rồi làm như sau :
phân
49,95 | 1,35
9 45
Phần thập phân của hai số 49,95 và 1,35 cùng có hai
chữ số ; bỏ dấu phẩy ở cả hai số đó được 4995 và 135.
• Thực hiện phép chia 4995 : 135.
Vậy 49,95 : 1,35 = 37.
37
c) Em và bạn đọc rồi nói lại cho nhau nghe nội dung sau :
Muốn chia một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:
– Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì
chuyển dấu phẩy ở s bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số.
– Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia cho số
1.

tự nhiên.
4. a) Em và bạn đố nhau xem ai đặt tinh rồi tính đúng và nhanh hơn:
8,28 : 3,6 ;
13,632 :6,4 ;
7,52 :0,16.
b) Em và bạn nói cho nhau nghe cách làm và thống nhất kết quả tính.
Báo cáo với thầy/cô giáo kết quả những việc em đã làm! Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-5-3-a-em-va-ban-cung-thao-luan-de-thuc-hien-phep-chia-49-95-1-35-b-em-va-ban-doc-ki

in progress 0
7 ngày 2022-01-10T18:38:33+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-10T18:40:04+00:00

  3. a) 49,95:1,35=37

  4. a) 8,28:3,6=2,3;

  13,632:6,4=2,13;

   

  0
  2022-01-10T18:40:08+00:00

  Đáp án:

  `3`. a) `49,95 : 1,35=37`

  `4`. a) `8,28 : 3,6=2,3 ;`

  `13,632 : 6,4=2,13 ;`

  `7,52 : 0,16=47`

  #Học tốt!

   

  mon-toan-lop-5-3-a-em-va-ban-cung-thao-luan-de-thuc-hien-phep-chia-49-95-1-35-b-em-va-ban-doc-ki

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )