Môn Toán Lớp 5 5 7 + x : 9 4 = 4 3

Question

Môn Toán Lớp 5 5
7
+ x :
9
4
=
4
3 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Liliana 11 phút 2022-07-25T15:14:17+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-25T15:15:39+00:00

  $\dfrac{5}{7}$ + x : $\dfrac{9}{4}$ = $\dfrac{4}{3}$

                            x : $\dfrac{9}{4}$ = $\dfrac{4}{3}$ – $\dfrac{5}{7}$

                            x : $\dfrac{9}{4}$ = $\dfrac{13}{21}$

                            x                          = $\dfrac{13}{21}$ × $\dfrac{9}{4}$

                            x                           = $\dfrac{39}{28}$

  ~ HT ~

   

  0
  2022-07-25T15:16:05+00:00

  Đáp án:

  `x = 39/28`

  Giải thích các bước giải:

  `5/7 + x : 9/4 = 4/3`

  `⇒ x : 9/4 = 4/3 – 5/7`

  `⇒ x : 9/4 = 13/21`

  `⇒ x = 13/21 · 9/4`

  `⇒ x = {39}/{28}`

  Vậy ` x = 39/28`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )