Môn Toán Lớp 5 58,2+24,3 37,14+45,37 37,4+45,37 27,8 + 178,37 37+48,5 27,308+358,42 12,37+47,54+78,36 145+35,8+3,17

Question

Môn Toán Lớp 5 58,2+24,3
37,14+45,37
37,4+45,37
27,8 + 178,37
37+48,5
27,308+358,42
12,37+47,54+78,36
145+35,8+3,17 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Valerie 5 tháng 2022-07-02T23:33:41+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-02T23:35:07+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải :

  58,2 + 24,3 = 82,5

  37,14 + 45,37 = 82,51

  37,4 + 45,37 = 82,77

  27,8 + 178,37 = 206,17

  37 + 48,5 = 85,5

  27,308 + 358,42 = 385,728

  12,37 + 47,54 + 78,36 = 138,27

  145 + 35,8 + 3,17 = 183,97

  NO COPY
  @nguyenmai093
                 Cho mik xin câu trả lời hay nhất với ạ !                  

  0
  2022-07-02T23:35:26+00:00

  $@Zeng$

  $58,2+24,3=82,5$

  $37,14+45,37=82,51$

  $37,4+45,37=82,77$

  $27,8+178,37=206,17$

  $37+48,5=85,5$

  $27,308+358,42=385,728$

  $12,37+47,54+78,36=138,27$

  $145+35,8+3,17=183,97$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )