Môn Toán Lớp 5 6+x / 15=4/3 Giúp mình nha mình đang cần gấp: giải từng bước một nhé

Question

Môn Toán Lớp 5 6+x / 15=4/3
Giúp mình nha mình đang cần gấp: giải từng bước một nhé Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Valentina 2 tháng 2022-09-25T10:32:06+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-25T10:33:36+00:00

  ` TH 1 : (6+x)/15 = 4/3`

  `(6+x)/15 = 20/15`

  ⇒ `6+ x = 20`

  `x = 20 – 6`

  `x = 14`

  Vậy `x = 14`

  `TH2 : 6 + x/15 = 4/3`

               `x/15 = 4/3 – 6`

            `x/15 = -14/3`

        `x/15 = -70/15`

  ⇒ `x = -70`

  Vậy `x = -70`

  0
  2022-09-25T10:33:40+00:00

  Đáp án:

  Chúc bạn học tốt! Xin hay nhất ạ!

  Tuyển thành viên chăm chỉ!

  Giải thích các bước giải:

   (6+x)/15 = 20/15

  ⇒ 6 + x = 20

   x = 20 – 6

   x = 14

  Vậy x = 14

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )