Môn Toán Lớp 5 6.Tam giác ABC ( hình bên ) có chiều cao AH= 8cm. M là điểm ở chính giữa đáy BC. a) AH là đường cao của những tam giác nào? b) Tính đáy

Question

Môn Toán Lớp 5 6.Tam giác ABC ( hình bên ) có chiều cao AH= 8cm. M là điểm ở chính giữa đáy BC.
a) AH là đường cao của những tam giác nào?
b) Tính đáy BC, biết diện tích tam giác AMC là 24 cm2
7. Một người bán hàng được số tiền lãi bằng 20% số tiền bán hàng. Hỏi người ấy lãi bao nhiêu phần trăm so với giá vốn?
8. Dân số nước ta cuối năm 2006 là 82000000 người .Với mức tăng dân số hằng năm là 1,3%
năm thì cuối năm 2008 dân số nước ta là bao nhiêu?
Làm hộ mình bài 6 7 8 với đi mà???????????????????? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-5-6-tam-giac-abc-hinh-ben-co-chieu-cao-ah-8cm-m-la-diem-o-chinh-giua-day-bc-a-ah-la

in progress 0
Autumn 20 phút 2022-07-30T12:09:08+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-30T12:10:32+00:00

  Giải thích các bước giải:

   Bài 6.

  a) AH là chiều cao của tam giác ABH; ACH; AHM; ABM; ACM; ABC.

  b) Tam giác AMC có chiều cao AH = 8cm.

  Đáy BC có độ dài là :

  \(24 \times 2:8 = 6\left( {cm} \right)\)

  Bài 7.

  Số tiền lãi bằng 20% số tiền bán hàng hay số tiền lãi chiếm \(20\%  = \frac{1}{5}\) số tiền bán hàng.

  Coi số tiền bán hàng là 5 phần thì số tiền lãi là 1 phần, số tiền vốn bằng 5 – 1 = 4 phần như thế.

  Số tiền lãi bằng số phần trăm so với giá vốn là :

  1 : 4 x 100 = 25%

  Đáp số : 25%.

  Bài 8. 

  Cuối năm 2007, nước ta có số dân là :

  82 000 000 + 82 000 000 : 100 x 1,3 = 83 066 000 (người)

  Cuối năm 2008, nước ta có số dân là :

  83 066 000 + 83 066 000 : 100 x 1,3 = 84 145 858 (người)

  Đáp số : 84 145 858 người.

  0
  2022-07-30T12:10:53+00:00

   * Bạn tham khảo nhé *

  Bài 6.

  a) AH là chiều cao của tam giác ABH; ACH; AHM; ABM; ACM; ABC.

  b) Tam giác AMC có chiều cao AH = 8cm.

              Đáy BC có độ dài là :

              24 × 2 : 8 = 6 ( cm )

                  Đáp số: 6 cm

  Bài 7.

  Số tiền lãi bằng 20% số tiền bán hàng hay số tiền lãi chiếm 20% =15 số tiền bán hàng.

  Coi số tiền bán hàng là 5 phần thì số tiền lãi là 1 phần, số tiền vốn bằng 5 – 1 = 4 phần như thế.

                          Số tiền lãi bằng số phần trăm so với giá vốn là :

                                          1 : 4 x 100 = 25%

                                             Đáp số : 25%.

  Bài 8. 

                                      Cuối năm 2007, nước ta có số dân là :

                        82 000 000 + 82 000 000 : 100 x 1,3 = 83 066 000 (người)

                                      Cuối năm 2008, nước ta có số dân là :

                       83 066 000 + 83 066 000 : 100 x 1,3 = 84 145 858 (người)

                                          Đáp số : 84 145 858 người.

    CHÚC BẠN HỌC TỐT NHÉ !!!!

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )