Môn Toán Lớp 5 7200 m2 =… m 2 5 m2 7 dm2= …m2 8. 5 cm2 = …m2 0.5 m2 = …dm2 4/5 m2 =… dm2 0. 5 m = …cm 4/5 km= …m 0.5 tấn = …tạ 4/5 tấn = … tạ

Question

Môn Toán Lớp 5 7200 m2 =… m 2
5 m2 7 dm2= …m2
8. 5 cm2 = …m2
0.5 m2 = …dm2
4/5 m2 =… dm2
0. 5 m = …cm
4/5 km= …m
0.5 tấn = …tạ
4/5 tấn = … tạ
Dấu Chấm là phẩy nha Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Genesis 5 tháng 2022-07-03T06:29:31+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-03T06:30:38+00:00

  Đáp án:7200 m2

              507 dm2

               0.085 m2

              50 dm2 

               80 dm2

               50 cm 

               800 m

               5 tạ 

               8 tạ

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2022-07-03T06:31:15+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   7200m2=7200m2

  5m2 7dm2=5.07m2

  8.5cm2=0.00085m2

  0.5m2=50dm2

  4/5m2=80dm2

  0.5m=50cm

  4/5km=8000m

  0.5 tấn=5 tạ

  4/5 tấn=80 tạ

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )