Môn Toán Lớp 5 a/ 2lít = ……….dm3 = ………………..cm3= …………………m3 b/ 1,05dm3 = …………….m3 = ………………..cm3 = ………………….lít c/ 3,5cm3 = ………………..dm3 = ………………..cc = ………

Question

Môn Toán Lớp 5 a/ 2lít = ……….dm3 = ………………..cm3= …………………m3
b/ 1,05dm3 = …………….m3 = ………………..cm3 = ………………….lít
c/ 3,5cm3 = ………………..dm3 = ………………..cc = ……………….lít
d/ 750ml = ……………….cm3 = ……………….m3 = …………………dm3
e/ 1200cm3 = ……………….m3 = …………………..dm3 = ………………ml
f/ 0,5m3 = ………………..dm3 = …………………cm3 = …………….mm3 = ………………cc
g/ 4,1m3 = ………………..lít = ……………..cm3 = …………………..ml = ………………..cc
h/ 1ml = …………………..lít = ……………….m3 = ………………..cm3 = …………………cc
l/ 200cm3 = …………………dm3 = ………………lít = ………………..m3 = ……………………..cc
NL : Toy thề là những số điện thoại mà các bạn tạo ra là sđt giả 🙂 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Alice 14 phút 2022-09-18T22:55:05+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-18T22:56:11+00:00

  a)2l=2dm3=2000cm3=0,002m3

  b)1,05dm3=0,0105m3=1050cm3=0,00105l

  c)3,5cm3=3500dm3=350000cc

  d)750ml=750cm3=0,00075m3=0,75dm3

  e)1200cm3=0,0012m3=1,2dm3=1200ml

  f)0,5m3=500dm3=500000cm3=500000000mm3=500000cc

  g)4,1m3=4100l=4100000cm3=4100000ml=4100000cc

  h)1ml=0,001l=0,000001m3=1cm3=1cc

  i)200cm3=0,2dm3=0,2l=0,0002m3=200cc

                                      #CHUC BAN HOC TOT

   

  0
  2022-09-18T22:57:03+00:00

  Nl: tus bảo thế ai chơi thề làm gì cho khổ, số điện thoại của người khác là thật mag

  `text {a)2l=2dm3=2000cm3=0,002m3} `

  `text{b)1,05dm3=0,0105m3=1050cm3=0,00105l} `

  `text {c)3,5cm3=3500dm3=350000cc} `

  `text {d)750ml=750cm3=0,00075m3=0,75dm3} `

  `text{e)1200cm3=0,0012m3=1,2dm3=1200ml} `

  `text{f)0,5m3=500dm3=500000cm3=500000000mm3=500000cc} `

  `text {g)4,1m3=4100l=4100000cm3=4100000ml=4100000cc} `

  `text {h)  1ml=0.0001=lít=0.0000001m3 =1cm3 =1 cc} `

  `text{i)200cm3=0,2dm3=0,2l=0,0002m3=200cc} `

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )