Môn Toán Lớp 5 a) 5m16cm = ==…m 9dm4cm = ==-..m 5hm20m= ==.. m 3458 cm = -..

Question

Môn Toán Lớp 5 a) 5m16cm = ………………………m
9dm4cm = …………………………m
5hm20m= …………………….. m
3458 cm = …………………………m
13dm8mm=………………………..dm
2m59dm =……………………..m
35hm6dam =………………………km
35m6cm = ……………………….dam
3km7m = ………………………….hm
7m15cm=…………………………..dm
b, 4 tấn 5kg =……………………tấn
3 tấn 15kg = …………………….tấn
5tạ20kg= …………………….. tạ
3458 kg = …………………………tạ
13kg5g=………………………..kg
2 dam 2 59dm 2 =……………………..dam 2
3ha 6 m 2 =………………………m 2
15m 2 26cm 2 = ……………………….m 2
3km 2 7m 2 = ………………………….km
7m 2 205cm 2 =…………………………..m Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ariana 3 ngày 2022-07-25T08:28:36+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-25T08:29:41+00:00

  a,

  5m16cm = 5,16m

      9dm4cm = 0,94m

      5hm20m = 520m

      3458cm = 34,58m

      13dm8mm = 13,08dm

      2m59dm = 7,9m

      35hm6dam = 3,56km

      35m6cm = 3,506dam

      3km7m = 30,07hm

      7m15cm = 71,5dm

  b,

  4 tấn 5kg = 4,005 tấn

      3 tấn 15kg = 3,015 tấn

      5 tạ 20kg = 5,2 tạ

      3458kg = 34,58 tạ

      13kg5g = 13,005kg

      2dam²59dm² = 2,0059dam²

      3ha6m² = 30006m²

      15m²26cm² = 15,0026m²

      3km²7m² = 3,000007km²

      7m²205cm² = 7,0205m²

  0
  2022-07-25T08:29:44+00:00

  Đáp án:

  5m16cm=5,16m    

  9dm4cm=0,94m   

  3458cm=34,58m   

  5hm20m=520m   

  4 tấn 5 kg=4,005tấn   

  3 tấn 15 kg=3,015tấn

  5 tạ 50kg=5,5tạ     

  3458kg=34,58tạ     

  13kg5g=13,005kg   

  2m59dm=7,9m   

  35hm6dam=3,56km   

  35m6cm=3,56dam

  3km7m=30,07hm       

  7m15cm=8,5dm   

  3ha 6 m vuông =30006m vuông

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )