Môn Toán Lớp 5 a) x – 8 + 32 = 68 b) x + 8 + 32 = 68 c) 98 – x + 34 = 43 d) 98 + x – 34 = 43

Question

Môn Toán Lớp 5 a) x – 8 + 32 = 68
b) x + 8 + 32 = 68
c) 98 – x + 34 = 43
d) 98 + x – 34 = 43 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Anna 6 ngày 2022-05-06T17:38:39+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-06T17:39:42+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) x – 8 + 32= 68

              x – 8= 68 – 32

              x – 8= 36

                   x= 36 + 8

                   x= 44

   b) x + 8 + 32= 68

                x + 8= 68 – 32

                x + 8= 36

                      x= 36 – 8

                      x= 28

  c) 98 – x + 34= 43

              98 – x= 43 – 34

              98 – x= 6

                     x= 98 – 6

                     x= 92

  d) 98 + x – 34= 43

              98 + x= 43 + 34

              98 + x= 77

                      x= -22

  Mong bạn vote 5* và cho câu trả lời hay nhất cho mình ạ, mình cảm ơn ^^

  0
  2022-05-06T17:40:16+00:00

  `a)`

  `x-8+32=68`

  `x=48-32+8`

  `x=44`

  `b)`

  `x+8+32=68`

  `x=68-32-8`

  `x=28`

  `c)`

  `98 – x + 34 = 43`

  `98-x=43-34`

  `98-x=9`

  `x=98-9`

  `x=89`

  `d)`

  `98 + x – 34 = 43`

  `98+x=43+34`

  `98+x=77`

  `x=77-98`

  `x=-21`

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )