Môn Toán Lớp 5 a) Viết 5 phân số bé hơn 1;5 phân số lớn hơn 1;5 phân số bằng 1. b) Viết 5 phân số bằng 6/8 .

Question

Môn Toán Lớp 5 a) Viết 5 phân số bé hơn 1;5 phân số lớn hơn 1;5 phân số bằng 1.
b) Viết 5 phân số bằng 6/8 . Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ayla 5 tháng 2022-08-23T03:25:04+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-23T03:26:04+00:00

  Giải thích các bước giải:

   a ) Viết 5 phân số bé hơn 1 : $\frac{2}{3}$; $\frac{3}{4}$; $\frac{4}{5}$; $\frac{5}{6}$; $\frac{6}{7}$ .

        Viết 5 phân số lớn hơn 1 : $\frac{7}{6}$; $\frac{8}{7}$; $\frac{10}{9}$; $\frac{14}{13}$; $\frac{100}{96}$.

        Viết 5 phân số bằng 1 : $\frac{5}{5}$; $\frac{10}{10}$; $\frac{13}{13}$; $\frac{100}{100}$; $\frac{99}{99}$ .

  b ) Viết 5 phân số bằng $\frac{6}{8}$ : $\frac{12}{16}$; $\frac{18}{24}$; $\frac{24}{32}$; $\frac{30}{40}$; $\frac{36}{48}$.

  0
  2022-08-23T03:26:56+00:00

  a.

  5 phân số bé hơn 1 là : $\frac{1}{2}$;$\frac{1}{3}$;$\frac{1}{4}$;$\frac{5}{38}$;$\frac{10}{19}$ 

  5 phân số lớn hơn 1 là: $\frac{9}{2}$;$\frac{8}{7}$;$\frac{59}{3}$;$\frac{19}{5}$;$\frac{89}{2}$ 

  5 phân số bằng 1 là: $\frac{3}{3}$;$\frac{9}{9}$;$\frac{12}{12}$;$\frac{7}{7}$;$\frac{45}{45}$ 

  b. 5 phân số bằng phân số $\frac{6}{8}$ là: $\frac{12}{16}$;$\frac{18}{24}$;$\frac{3}{4}$;$\frac{9}{12}$;$\frac{15}{20}$ 

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )