Môn Toán Lớp 5 a) viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông 16 mét vuông 9 đề xi mét vuông 26 đề xi mét vuông B) Viết các số đo sau d

Question

Môn Toán Lớp 5 a) viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông
16 mét vuông 9 đề xi mét vuông
26 đề xi mét vuông
B) Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là đề xi mét vuông
4 đề xi mét vuông 65 xăng ti mét vuông
95 xăng ti mét vuông Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Alexandra 9 phút 2022-07-25T13:16:13+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-25T13:17:22+00:00

  CHO HAY NHẤT VOTE 5 SAO 1 CÁM ƠN

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  a) viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông

  16 m2 9 dm2 = 16,09 m2

  vì là m2 nên gấp 100 lần 16m2 9dm2 = 16 và 9/100 = 16,09 m2

  26dm2 = 0,26 m2

  vì là m2 nên gấp 100 lần 26dm2 = 26/100 dm2 = 0,26 m2

  B) Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là đề xi mét vuông

  4 dm2 65 cm2 = 4,65 dm2

  vì là dm2 nên gấp 100 lần 4dm2 65 cm2 = 4 và 65/100 = 4,65 dm2

  95cm2 = 0,95 dm2

  vì là dm2 nên gấp 100 lần 95 cm2 = 95/100 = 0,95

  KO SPAM CHO HAY NHẤT VOTE 5 SAO 1 CÁM ƠN

  0
  2022-07-25T13:18:03+00:00

  a) 16m2 9dm2   = 16,09m2

      26dm2            = 0,26m2

  b) 4dm2 65cm2 = 4,65dm2

      95cm2             = 0,95dm2

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )