Môn Toán Lớp 5 An và Bình góp tiền mua chung một quả bóng, số tiền của An góp gấp rưỡi số tiền của Bình. Sau đó Chi góp 25 000 đồng để cùng chung mua

Question

Môn Toán Lớp 5 An và Bình góp tiền mua chung một quả bóng, số tiền của An góp gấp rưỡi số tiền của Bình. Sau đó Chi góp 25 000 đồng để cùng chung mua quả bóng đó thì số tiền góp của ba bạn bằng nhau. Hỏi An và Bình mỗi bạn lấy về bao nhiêu tiền? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Adalyn 1 tháng 2022-03-29T00:35:57+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-29T00:37:12+00:00

  Vì số tiền góp của 3 bạn bằng nhau nên mỗi bạn đã góp 25000 và số tiền mua quả bóng là: 25000 x 3  = 75000 ( đồng)    
  Coi số tiền góp của An là 3 phần bằng nhau thì số tiền góp của Bình là 2 phần như thế, tổng số phần bằng nhau là: 3 + 2 = 5 (phần)
  Số tiền của An góp là: 75000 : 5 x 3   = 45000 (đồng)      
   Số tiền của Bình góp là: 75000 – 45000   = 30000 (đồng)        
  Số tiền của An được lấy về là: 45000 – 25000   = 20000 (đồng)
  Số tiền của Bình được lấy về là: 30000 – 25000   = 5000 (đồng)            
  Đáp số: An: 20000 đồng, Bình: 5000 đồng   
   

 1. hoaianh
  0
  2022-03-29T00:37:54+00:00

  Đáp án: An lấy về 20000 đồng

                Bình lấy về 5000 đồng

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )