Môn Toán Lớp 5 b1 : Một trang trại hình chữ nhật có chu vi 126km, chiều dài bằng 4/3chiều rộng. Trang trại đó có diện tích … héc-ta ? b2 : Một tổ cô

Question

Môn Toán Lớp 5 b1 : Một trang trại hình chữ nhật có chu vi 126km, chiều dài bằng 4/3chiều rộng. Trang trại đó có diện tích … héc-ta ?
b2 : Một tổ công nhân, họ dự kiến làm 108 sản phẩm trong 12 ngày. Sau 9 ngày thì tổ công nhân còn phải làm thêm …. sản phẩm nữa
b3: Một chiếc khăn trải bàn hình thoi có diện tích là 3,68m2. Biết độ dài một đường chéo là 23dm. Độ dài đường chéo còn lại là ….dm
chỉ đáp án thôi nhé Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cora 4 tháng 2022-08-07T11:44:13+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-07T11:45:53+00:00

  Đáp án:

  Bài 1: 0,0972 ha

  Bài 2: 81 sản phẩm

  Bài 3: 23 dm

  Giải thích các bước giải:

   Bài 1:

  Nửa chu vi trang trại là:

  126 : 2 =63 (km)

  Tổng số phần bằng nhau là:

  3 + 4 = 7 (phần)

  Chiều rộng trang trại là:

  (63 : 7) x 3 = 27 (km)

  Chiều dài trang trại là :

  63 – 27 = 36 (km)

  Diện tích trang trại là:

  36 x 27 = 972 (km²)

  972 km² = 0,0972 ha

  Bài 2:

  1 ngày tổ công nhân làm số sản phẩm là:

  108 : 12 = 9 (sản phẩm)
  9 ngày tổ công nhân làm số sản phẩm là:

  9 x 9= 81 (sản phẩm) 

  Bài 3:

  23 dm ( 4 cạnh hình thoi bằng nhau)

  0
  2022-08-07T11:45:56+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  B1: 0,0972 héc ta

  B2: phải làm thêm 27 sản phẩm nữa

  B3:Độ dài đường chéo con lại là 16

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )