Môn Toán Lớp 5 bài 1 : 3000 cm3 =–. dm3 375dm3 = = cm3 5.4dm3 = –… cm3

Question

Môn Toán Lớp 5 bài 1 : 3000 cm3 =……… dm3 375dm3 = ………… cm3
5.4dm3 = ……….. cm3 683cm3 = ………… cm3
bài 2 tích diện tích hình tròn có đường kính 5 cm
bài 3 một hình lập phương có diện tích toàn phần 96cm vuông tích thể tích của hình lập phương đó Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Eliza 4 tháng 2022-01-13T09:16:33+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-13T09:17:42+00:00

  Bài 1:

  3000 cm³ = 3 dm³

  375 dm³ = 375000 cm³

  5,4 dm³ = 5400 cm³

  683 cm³ = 683 cm³

  Bài 2:

                         Bài giải

  Bán kính hình tròn đó là:

       5:2 = 2,5 (cm)

  Diện tích hình tròn đó là:

      2,5×2,5×3,14 = 19,625 (cm²)

                         Đáp số: 19,625 cm².

  Bài 3: 

                                  Bài giải

  Gọi độ dài cạnh của hình lập phương đó là a.

  Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là: a×a×6= 96 cm²

  ⇒   a×a=96 : 6

  ⇒    a×a= 16

  ⇒    a×a=4×4

  ⇒         a=4.

  Thể tích hình lập phương đó là:

      4×4×4 = 64 (cm³)

                  Đáp số: 64 cm³

 1. Giải thích các bước giải:

  Bài 1:

  $3 000cm^3= 3dm^3\\375dm^3=375000cm^3\\5,4dm^3=5400cm^3\\683cm^3=683cm^3$

  Bài 2:

  Bán kính hình tròn là:

  `5 : 2 = 2,5(cm)`

  Diện tích hình tròn là:

  `2,5 × 2,5 × 3,14 = 19,625(cm^2)`

                    Đáp số: `19,625cm^2`

  Bài 3:

  Diện tích `1` mặt của hình lập phương đó là:

  `96 : 6 = 16 (cm^2)`

  Ta có: `16 = 4 × 4`

  `⇒` Cạnh của hình lập phương đó là: `4cm`

  Thể tích của hình lập phương đó là:

  `4×4×4=64(cm^3)`

              Đáp số: `64cm^3`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )