Môn Toán Lớp 5 Bài 1: Bạn Minh đã xóa đi 2 chữ số trong số 61528 và giữ nguyên vị trí của các chữ số còn lại để được số bé nhất. Vậy số bé nhất là bao

Question

Môn Toán Lớp 5 Bài 1: Bạn Minh đã xóa đi 2 chữ số trong số 61528 và giữ nguyên vị trí của các chữ số còn lại để được số bé nhất. Vậy số bé nhất là bao nhiêu?
Bài 2:1/3 quãng đường từ nhà Lan đến trường dài hơn ¼ chiều dài quãng đường đó là 10 m. Tính chiều dài quãng đường từ nhà Lan đến trường.
Ai làm cả 2 bài thì mik kick cho câu trả lời hay nhất nha!!! Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ariana 1 năm 2022-05-07T23:44:16+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. Đáp án:+Giải thích các bước giải:

  Bài 1:

  -Vì là số bé nhất và giữ nguyên vị trí sau khi xóa hai chữ số nên ta biết được Minh đã xóa 2 số : 6 và 1 để được số bé nhất là: 528

                Vậy số bé nhất là 528

  Bài 2:

                                                                      Giải

              Phân số chỉ 10 m là :

                `1/3` – `1/4` = `1/12` ( chiều dài quãng đường )

             Chiều dài quãng đường là :
                 10 : `1/12` = 120 ( m )

                             Vậy chiều dài quãng đường là 120 m 

   

   

  0
  2022-05-07T23:45:57+00:00

  Bài `1 :` 

  Vì là số bé nhất và giữ nguyên vị trí sau khi xóa hai chữ số nên Minh phải xóa chữ số hàng chục nghìn và hàng nghìn .

  `⇒` Minh đã xóa `2` số : `6` và `1` .

  Ta được số bé nhất là : `528 .`

  Vậy số bé nhất là `528 .`

  Bài `2 : `

     `10 m` chiếm số phần là :   

        `1/3 – 1/4 = 1/12` ( quãng đường )

     Chiều dài quãng đường từ nhà Lan đến trường là :

        `10 : 1/12 = 120 ( m )`

                      Đáp số : `120` `m .`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )