Môn Toán Lớp 5 bài 1 :Cho các phân số: 1/2; 4/5; 10/11; 5/4. Lấy phân số lớn nhất cộng với phân số bé nhất thì được kết quả là bao nhiêu? bài 2: Tìm

Question

Môn Toán Lớp 5 bài 1 :Cho các phân số: 1/2; 4/5; 10/11; 5/4. Lấy phân số lớn nhất cộng với phân số bé nhất thì được kết quả là bao nhiêu?
bài 2: Tìm phân số a/b, biết:
a/b × 3/5 = 1/5 + 2/3.
bài 3:Tính:
2: 1,25 + 0,8 × 0,5 – 1.
bài 4 :Tính số A, biết rằng
A × 1,25 + 2,5 = 1,25 × 9.
bài 5:
Một lớp học có 40 học sinh làm bài kiểm tra toán. Kết quả có 35 em đạt 5 điểm trở lên. Hỏi bao nhiêu phần trăm học sinh có điểm dưới trung bình?
bài 6:Một đám đất hình chữ nhật có chiều dài 150m và chiều rộng 9 dm. Hỏi diện tích đám đất ấy bằng bao nhiêu ha?
bài 7 :Có ba hình vuông. Hình thứ nhất có cạnh là 3m. Hình vuông thứ hai có cạnh là 4m. Hình vuông thứ 3 có diện tích bằng tổng diện tích của hai hình vuông thứ nhất và thứ hai. Hỏi hình vuông thứ ba có cạnh bằng bao nhiêu?
bài 8 :Rút gọn phân số:
546/ 637. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ella 3 ngày 2022-01-15T01:10:42+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-15T01:12:18+00:00

  bài 3

  a/bx3/5=1/5+2/3

  a/bx3/5=13/15

  a/b = 13/15 :3/5

  a/b=13/25.5/3

  a/b=13/9

  0
  2022-01-15T01:12:20+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  mon-toan-lop-5-bai-1-cho-cac-phan-so-1-2-4-5-10-11-5-4-lay-phan-so-lon-nhat-cong-voi-phan-so-be

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )