Môn Toán Lớp 5 Bài 1: Hãy viết các số thập phân bé hơn 1 mà trong mỗi số có 3 chữ số khác nhau ở phần thập phân,gồm các chữ số 1;2;3. Xếp các số đó

Question

Môn Toán Lớp 5 Bài 1: Hãy viết các số thập phân bé hơn 1 mà trong mỗi số có 3 chữ số khác nhau ở phần thập phân,gồm các chữ số 1;2;3. Xếp các số đó theo thứ tự từ bé đến lớn.
Bài 2: Viết các chữ số 2;3;4 hãy viết các số thập phân có 3 chữ số khác nhau mà mỗi số có 2 chữ số ở phần thập phân.Xếp các số đó theo thứ tự từ bé đến lớn.
Bài 3. hãy viết 5 số thập phân ở giữa 0 và 1. Sắp xếp các số đó theo thứ tự từ bé đến lớn. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Charlie 1 tháng 2022-07-05T03:20:29+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-05T03:22:24+00:00

  Bài 1 :

  0,231 ; 0,123 ; 0,213 ; 0,312 ; 0,132 ; 0,321

  Sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn :

  => 0,123 ; 0,132 ; 0,213 ; 0,231 ; 0,312 ; 0,321

  Bài 2 :

  3,24 ; 2,34 ; 4,32 ; 3,42 ; 4,23 ; 2,43

  Sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn :

  => 2,34 ; 2,43 ; 3,24 ; 3,42 ; 4,23 ; 4,32

  Bài 3 :

  5 số thập phân ở giữa 0 và 1 :

  => 0,09 ; 0,04 ; 0,07 ; 0,01 ; 0,05

  Sắp xếp teo thứ tự từ bé đến lớn :

  => 0,01 ; 0,04 ; 0,05 ; 0,07 ; 0,09

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )