Môn Toán Lớp 5 Bài 1:Người ta tính rằng cần phải dùng 2001 để ghi số trang sách. Hỏi quển sách đó dày bao nhiêu trang? Bài 2:Cho các dãy số có 2,12,3

Question

Môn Toán Lớp 5 Bài 1:Người ta tính rằng cần phải dùng 2001 để ghi số trang sách. Hỏi quển sách đó dày bao nhiêu trang?
Bài 2:Cho các dãy số có 2,12,30,56,…..,306,380
A, viết tiếp 3 số hạng liền sau số 56.
B, tìm số hạng thứ 20 của dãy số đó.
Mong các bạn làm giúp mình!! Mình đg cần gấp thank nha Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
2 ngày 2022-01-14T19:38:01+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-14T19:39:24+00:00

  Đáp án:2 90, 132, 182, 1560

  1

  ừ số 1 đến số 9 có số số hạng là :

           (  9 – 1 ):1 +1 = 9 ( số )

  Từ số 10 đến số 99 có số số hạng là :

            ( 99 – 10 ): 1 +1 = 90 (số)

  Từ số 100 đến 130 có số số hạng là :

             ( 130 – 100 ) :1 +1 = 31 (số )

  từ số 1 đến số 9 mỗi số ta phải viết mất 1 chữ số :

               9 . 1 = 9 (chữ số)

  từ số 10 đến số 99 mỗi số ta phải viết mất 2 chữ số :

                90 . 2 = 180 (chữ số )

  từ số 100 đến số 130 mỗi số ta phải viết mất 3 chữ số :

                  31 . 3 = 93 (chữ số )

  để đánh số trang 1 quyển sách dày 130 trang thì phải cần số chữ số là :

                 9 + 180 + 93  = 282 (chữ số )

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2022-01-14T19:39:53+00:00

  Bài 1:

  Từ trang 1 – 9 có cần đánh 9 chữ số

  Từ trang 10 – 99 sẽ có 90 trang cần đánh 90 × 2 = 180 chữ số

  Số chữ số còn lại là:

  2001 – 180 – 9 = 1812

  Số trang có 3 chữ số là:

  1812 : 3 = 604 (trang)

  Quyển sách đó có số trang là:

  604 + 90 + 9 = 703 (trang)

    ĐS: 703 trang

  Bài 2:

  a) 90 ; 132 ; 182

     Quy luật: 2 × 1 = 2 ; 3 × 4 = 12 ; 5 × 6 = 30 ;…

  b) Số hạng thứ 20 là:

      20 : (2 × 20 – 1) × 2 × 20 = 1560

       ĐS:

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )