Môn Toán Lớp 5 Bài 26. Tìm x: a) x+ 2,345 = 5,89 b) x+ 4,65 = 13,238 c) x + 5,47 = 63,18 + 1,56

Question

Môn Toán Lớp 5 Bài 26. Tìm x:
a) x+ 2,345 = 5,89 b) x+ 4,65 = 13,238
c) x + 5,47 = 63,18 + 1,56 d) 105,8 – x = 2,47 + 85,6
Bài 27. Tính bằng cách thuận tiện nhất:
a) A= 0,01 + 0,02 + 0,03 + …+ 0,08 + 0,09
b) B = 1,2 + 2,3 + 3,4 + … + 7,8+ 8,9 + 10 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Gabriella 19 phút 2022-07-05T01:44:17+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-05T01:45:22+00:00

  `26)`

  `a)x+ 2,345 = 5,89`

  `x=5,89-2,345`

  `x=3,545`

  `b)x+ 4,65 = 13,238`

  `x=13,238-4,65`

  `x=8,588`

  `c) x + 5,47 = 63,18 + 1,56`

  `x+5,47=64,74`

  `x=64,74-5,47`

  `x=59,27`

  `d) 105,8 – x = 2,47 + 85,6`

  `105,8-x=88,07`

  `x=105,8-88,07`

  `x=17,73`

  `27)`

  `a)A=0,01+0,02+0,03+…+0,08+0,09`

  `A=(0,01+0,09)+(0,02+0,08)+(0,03+0,07)+(0,04+0,06)+0,05`

  `A=0,1+0,1+0,1+0,1+0,005`

  `A=0,4+0,005`

  `A=0,405`

  0
  2022-07-05T01:45:47+00:00

  a) x+ 2,345 = 5,89

  x=5,89-2,345

  x=3,545

  b) x+ 4,65 = 13,238

  x=13,238-4,65

  x=8,588

  c) x + 5,47 = 63,18 + 1,56

  x+5,47=64,74

  x=64,74-5,47

  x=59,27

  d) 105,8 – x = 2,47 + 85,6

  105,8-x=88,07

  x=105,8-85,6

  x=20,2

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )