Môn Toán Lớp 5 Bài 3 (trang 79 SGK Toán 5) Luyện tập chung : Cuối năm 2000 dân số của một phường là 15 625 người. Cuối năm 2001 số dân của phường đó l

Question

Môn Toán Lớp 5 Bài 3 (trang 79 SGK Toán 5) Luyện tập chung : Cuối năm 2000 dân số của một phường là 15 625 người. Cuối năm 2001 số dân của phường đó là 15 875 người.
a) Hỏi từ cuối năm 2000 đến cuối năm 2001 số dân của phường đó tăng thêm bao nhiêu phần trăm?
b) Nếu từ cuối năm 2001 đến năm 2002 số dân của phường đó cũng tăng thêm bấy nhiêu phần trăm thì cuối năm 2002 số dân của phường đó là bao nhiêu người?
lạy mấy ông chỉ giải thích
cái 100 nếu ai giải thích được cho 5 sao
không ghi đề lời giải
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Sarah 9 tháng 2022-03-17T03:39:35+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-17T03:41:01+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a) So với số dân năm 2000 thì số dân của năm 2001 bằng:

  15 875 : 15 625 = 1,016 = 101,6%

  Số dân của phường đó đã tăng thêm:

  101,6% – 100% = 1,6%

  b) 1,6% của 15 875 người là:

  15875 x 1,6 : 100 = 254 (người)

  Số dân của phường đó năm 2002 là:

  15875 + 254 = 16 129 (người)

  Đáp số a) 1,6%; b) 16 129 người.

  0
  2022-03-17T03:41:29+00:00

  Đáp án:

  a) So với số dân năm 2000 thì số dân của năm 2001 bằng:

  15 875 : 15 625 = 1,016 = 101,6%

  Số dân của phường đó đã tăng thêm:

  101,6% – 100% = 1,6%

  b) 1,6% của 15 875 người là:

  15875 x 1,6 : 100 = 254 (người)

  Số dân của phường đó năm 2002 là:

  15875 + 254 = 16 129 (người)

  Đáp số a) 1,6%; b) 16 129ng

  Chúc bn hok tốt

  Mong đc 5* và câu trl hay nhất

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )