Môn Toán Lớp 5 Bài 3: Trong vườn nhà An trồng tất cả 135 cây gồm hai loại là cây dừa và cây ca cao, biết rằng trong vườn có 60 cây ca cao. Hỏi: a)Tỉ s

Question

Môn Toán Lớp 5 Bài 3: Trong vườn nhà An trồng tất cả 135 cây gồm hai loại là cây dừa và cây ca cao, biết rằng trong vườn có 60 cây ca cao. Hỏi: a)Tỉ số phần trăm của cây ca cao và cây dừa là bao nhiêu? b)Tỉ số phần trăm của cây dừa và tổng số cây trong vườn là bao nhiêu? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Peyton 12 phút 2022-08-06T19:27:06+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-06T19:28:21+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  `a,`  Số cây dừa là :

      `135 – 60 = 75` ( cây )

    Tỉ số phần trăm của cây ca cao và cây dừa là :

         `75 : 60 = 1,25`

        `1,25 × 100% = 125%`

  `b`, Tỉ số phần trăm của cây dừa và tổng số cây trong vườn là :

           `75 : 135 = 0,555`

           `0,555 × 100% = 55,5%`

                Đáp số : `a, 125%`

                              `b, 55,5%`

  0
  2022-08-06T19:28:54+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a)Số cây dừa là :

  135 – 60 = 75 (cây) 

  Tỉ số phần trăm của cây ca cao và cây dừa là :

  60 x 100 : 75 = 80 %

  b)Tỉ số phần trăm của cây dừa và tổng số cây trong vườn là :

  70 x 100 : 135 = 51,8518… %

   Đáp số ; ….

  (khi phép chia có dư ta có thể thêm số 3 chấm vào sau đó)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )