Môn Toán Lớp 5 Bài 4: Tính diện tích hình thang có đáy lớn hơn đáy bé 30 cm; biết 20% đáy lớn bằng 30% đáy bé, đáy bé kém chiều cao 0,5 cm.

Question

Môn Toán Lớp 5 Bài 4: Tính diện tích hình thang có đáy lớn hơn đáy bé 30 cm; biết 20% đáy lớn bằng 30% đáy bé, đáy bé kém chiều cao 0,5 cm. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Anna 6 ngày 2022-05-06T14:28:59+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-06T14:30:15+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Giải thích các bước giải:

  Ta có 20% đáy lớn = 30% đáy lớn 

  “1/ 5`  đáy lớn = 3/10 đáy bé `

  Đáy lớn = 1,5 đáy bé 

  Đáy lớn 3 phần thì đáy bé 2 phần

  Hiệu số phần bằng nhau là 

  `3 – 2 = 1 ( phần ) `

  Đáy lớn là

  `30 : 1 x 3 = 90  ( cm ) `

  Đáy bé là 

  `90 – 30 = 60 ( cm )`

  Chiều cao là

   `60 + 0,5 = 60,5 ( cm )`

  Diện tích hình thang là

  `( 90  + 60 ) x 60,5  : 2 = 4537,5 ( cm² )`

  `Đáp số : 4537,5 cm²`

  `@“Trung`

  0
  2022-05-06T14:30:28+00:00

  Giải thích các bước giải:

  ta có 20% đáy lớn = 30% đáy lớn 

  nên 1/ 5 đáy lớn = 3/10 đáy bé 

  nên đáy lớn 3 phần thì đáy bé 2 phần

  hiệu số phần bằng nhau là 

  3 – 2 = 1 ( phần ) 

   đáy lớn là

  30 : 1 x 3 = 90  ( cm ) 

  đáy bé là 

  90 – 30 = 60 ( cm )

  chiều cao là

   60 + 0,5 = 60,5 ( cm )

  diện tích hình thang là

  ( 90  + 60 ) x 60,5  : 2 = 4537,5 ( cm2 )

  Đ/S : 4537,5 cm2

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )