Môn Toán Lớp 5 Bài 6*: Trung bình cộng của hai số chẵn là 146. Tim hai số đó biết giữa chúng có 5 số chẵn

Question

Môn Toán Lớp 5 Bài 6*: Trung bình cộng của hai số chẵn là 146. Tim hai số đó biết giữa chúng có 5 số chẵn Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Aaliyah 5 tháng 2022-06-30T11:54:46+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-06-30T11:55:53+00:00

  `text(Tổng hai số chẵn là:)`
      `146 xx 2 = 292`
  Vì giữa 2 số là 5 số chẵn nên hiệu giữa hai số chẵn đó là:
      `2 xx (5 + 2 – 1) = 12`
  `text(Số bé là:)`
      `(292 – 12) : 2 = 140`
  `text(Số lớn là:)`
      `292 – 140 = 152`

                 `text(Đáp số: số lớn: 152)`

                                `text(số bé: 140)`

  0
  2022-06-30T11:56:30+00:00

  gọi số bé là a 

  gọi số lớn là b 

  theo bài toán có : $\frac{a+b}{2}$ =146 

                                         a+b= 146*2=292

  giữa chúng có 5 số chẵn : b-a=12

  Có : b+a=292

         b-a=12 

  2*b=292+12=304 

  b=304:2=152

  Có b-a=12 

  =>a=b-12=152-12=140

  vậy số lớn là 152 , số bé là 140

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )