Môn Toán Lớp 5 Bài 9 : Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 64m, chiều rộng 25m. Trung bình cứ 1m2 ruộng đó thì thu hoạch được Bộ Đề thi Toán lớp

Question

Môn Toán Lớp 5 Bài 9 : Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 64m, chiều rộng 25m. Trung bình cứ 1m2 ruộng đó thì thu hoạch được Bộ Đề thi Toán lớp 4 Học kì 2 năm 2021 – 2022 (15 đề) kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc ?
Bài 10 : Để lát nền một phòng học hình chữ nhật, người ta dùng loại gạch men hình vuông có cạnh 20 cm. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín nền phòng học đó, biết rằng nền phòng học có chiều rộng 5m, chiều dài 8m và phần gạch vữa không đáng kể? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lydia 2 tháng 2022-09-25T07:00:44+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-25T07:01:59+00:00

  Bài 1:              Giải 

  Diện tích thửa ruộng là :

     64 x 25 = 1600 ( m2 )

  Khối lượng thóc thu hoạch trên cả thửa ruộng là :

   x 1600 : 1 = 800  kg thóc = 8 tạ thóc

                                  Đ/S: 8 tạ thóc

  B2:              Giải

  Diện tích viên gạch men là :

   20 x 20 = 400 ( cm2 )

  Diện tích nền phòng học là:

   5 x 8 = 40 ( m2 ) hay 400000 cm2

  Cần số viên gạch để lát nền phòng học đó là :

   400000 : 400 = 1000 ( viên )

                        Đ/S :1000 viên

  0
  2022-09-25T07:02:41+00:00

  Đáp án_Giải thích các bước giải:

  Bài 9:

   Thửa ruộng có diện tích là:

       `64×25=1600 (m²)`

  Trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được số tạ thóc là:

       `0,5×1600=800 (kg)`

       Đổi: `800` kg=`8` tạ

            Đáp số: `8` tạ thóc

  Bài 10:

  Diện tích nền phòng học là:

       `5×8=40 (m²)`

       Đổi: `40 m²= 400000 cm²`

  Diện tích một viên gạch men là:

       `20×20=400 (cm²)`

  Để lát kín nền phòng học thì cần:

       `400000:400=1000` (viên gạch men)

            Đáp số: Cần `1000` viên gạch

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )