Môn Toán Lớp 5 Bài toán 35: Đội A và đội B cùng phải trồng một số cây bằng nhau. Biết mỗi người đội A phải trồng 8 cây, mỗi người đội B phải trồng 9 c

Question

Môn Toán Lớp 5 Bài toán 35: Đội A và đội B cùng phải trồng một số cây bằng nhau. Biết mỗi người đội A phải trồng 8 cây, mỗi người đội B phải trồng 9 cây và số cây mỗi đội phải trồng khoảng từ 100 đến 200 cây. Tìm số cây mà mỗi đôi phải trồng Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mackenzie 5 tháng 2022-06-30T15:24:14+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-06-30T15:25:30+00:00

  Gọi số cây là `x` (cây) `( x in N^**;  100<x<200)` 
  Ta có :

  `8=2^3` 
  `9=3^3`
  `=>BCNNNN(8;9)=2^3xx3^2=72`
  `=>B(72)=BC(8;9)={0,72,144….}` 
  Mà `100<x<200`
  `=>x=144`
  Vậy số cây mà mỗi đôi phải trồng là `144` câu

   

  0
  2022-06-30T15:25:37+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải: 

  Gọi số cây là a ( a thuộc tập hợp N*, Cây, `100 < a < 200)` 

  `8 = 2` 

  `3`

  `9 = 3` 

  `BCNN ( 8,9 ) = 2` 

  `3×3` 

  `2 = 72` 

  `BC ( 8,9 ) = B ( 72 ) = { 0,72,144….}` 

  `A = 144`

  `moncute`

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )