Môn Toán Lớp 5 bán kính của một bánh xe đạp lớn là 0,325m đường kính bánh xe đạp nhỏ bằng 8/13đường kính bánh xe đạp lớn cùng với số vòng lăn 200 vòng

Question

Môn Toán Lớp 5 bán kính của một bánh xe đạp lớn là 0,325m đường kính bánh xe đạp nhỏ bằng 8/13đường kính bánh xe đạp lớn cùng với số vòng lăn 200 vòng thì bánh xe đạp lớn lăn đc quãng đường dài hơn bánh xe đạp nhỏ đạp nhỏ ? m Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Raelynn 2 tháng 2022-10-04T08:53:10+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-10-04T08:54:29+00:00

  Đường kính bánh xe đạp lớn là:

  0,325×2=0,65 (m)

  Đường kính bánh xe đạp nhỏ là:

  0,65×8/13=0,4 (m)

  Chu vi bánh xe lớn là:

  0,65×3,14=2,041 (m)

  Chi vi bánh xe nhỏ là:

  0,4×3,14=1,256 (m)

  Quãng đường bánh xe lớn là:

  2,041×200=408,2 (m)

  Quãng đường bánh xe nhỏ là:

  1,256×3,14=251,2 (m)

  Dài hơn là:

  408,2-251,2=157 (m)\

  Đáp số: 157m

  0
  2022-10-04T08:54:49+00:00

  Đáp án:

  157m

  Giải thích các bước giải:

                Giải
  Đường kính của bánh xe đạp lớn là:

    0,325 x 2=0,65(m)

  Đường kính của xe đạp nhỏ dài là:
      0,65: 13 x 8=0,4(m)

  Chu vi của bánh xe đạp lớn là:

      0,65x 3,14=2,041(m)

  Chu vi của bánh xe đạp nhỏ là:

       0,4×3,14=1,256(m)

  Bánh xe đạp lớn lăn được quãng đường dài số mét là:
       2,041×200=408,2(m)
  Bánh xe đạp nhỏ lăn được quãng đường dài số mét là:
        1,256×200=251,2(m)
  Bánh xe đạp lớn lăn được quãng đường dài hơn bánh xe đạp nhỏ là:
         408,2-251,2=157(m)

              Đáp số:157m
  Mong các bn nhận xét
  Chúc bn học tốt

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )