Môn Toán Lớp 5 biết 4,5 lít dầu cân nặng 3,42kg . hỏi 8 lít dầu cân nặng bao nhiêu kg

Question

Môn Toán Lớp 5 biết 4,5 lít dầu cân nặng 3,42kg . hỏi 8 lít dầu cân nặng bao nhiêu kg Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bella 4 tháng 2022-11-09T02:31:31+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-11-09T02:32:31+00:00

  Số kg của 8 lít dầu là:

    (3,42:4,5)x8=6,08 (kg)

         Đáp số: 6,08 kg

   

  0
  2022-11-09T02:32:48+00:00

  Đáp án:

  6,08 kg

  Giải thích các bước giải:

   1l dầu cân nặng số ki – lô – gam là:

          3,42 : 4,5 = 0,76 ( kg )

   8l dầu cân nặng số ki – lô -gam là:

          0,76 x 8 = 6,08 ( kg )

                       Đáp số: 6,08 kg

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )