Môn Toán Lớp 5 Các bạn từ đài là ta thấy sau đó nêu quy luật và cuối cùng là vậy ba số tiếp theo mình cảm ơn nhé

Question

Môn Toán Lớp 5 Các bạn từ đài là ta thấy sau đó nêu quy luật và cuối cùng là vậy ba số tiếp theo mình cảm ơn nhé Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-5-cac-ban-tu-dai-la-ta-thay-sau-do-neu-quy-luat-va-cuoi-cung-la-vay-ba-so-tiep-theo

in progress 0
Eden 2 ngày 2022-01-14T16:47:43+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-14T16:49:07+00:00

  Đáp án:

  i, 13 – 10 = 3
  18 – 13 = 5
  26 – 18 = 8
  Quy luật : 8 = 5+ 3

  => 10, 13, 18, 26, 39, 60, 94, ..

  h, 

  1 – 0 = 1

  2 – 1 = 1

  4 – 2 = 2

  7 – 4 = 3

  12 – 7 = 5

  => Quy luật giống câu i 

  => 0,1,2,4,7,12, 20,33…

  l,

  4 = 0 + 1 + 3 

  9 = 1 + 4 + 4

  18 = 4 + 9 + 5

  => 0,1,4,9,18,33,…

  m,

  8 = 5 + 6 -3

  10 = 6 + 8 – 3

  =>  5; 6; 8;10;13;17.

  n, 

  6 = 1 x 6

  65 = 6 x 9

  648 = 9 x 12

  => 1,6,54,648, 9720,..

  p,

  1 x 1 + 2 = 3

  1 x 3 + 2 = 5

  3 x 5 + 2 = 17

  => 1,1,3,5,17,87,..

  0
  2022-01-14T16:49:14+00:00

  Bài này hại não kinh
  i) 10,13,18,26…
  Số liền sau bằng 2 số liền trước cộng với nhau rồi trừ cho 5
  Vậy 3 số tiếp theo của dãy: 18+26-5=39
                                               26+39-5=60
                                               39+60-5=94
  k) 0, 1, 2, 4, 7, 12…
  Số liền sau bằng 2 số liền trước cộng với nhau rồi cộng với 1
  Vậy 3 số tiếp theo:7+12+1=20
                                12+20+1=33
                                20+33+1=54
  l) 0, 1, 4, 9 ,18…
  Số liền sau bằng 2 số liền trước cộng với nhau rồi cộng với 3, 4, 5 ,6….
  Vậy 3 số tiếp theo của dãy 9+18+6=33
                                           18+33+7=58
                                           33+58+8=99
  m)5, 6, 8, 10…
  Số liền sau bằng 2 số liền trước cộng với nhau rồi trừ đi 3, 4, 5 ,6….
  Vậy 3 số tiếp theo của dãy 8+10-5=13
                                           10+13-6=17
                                           13+17-7=23
  n)1, 6, 54, 648…
  1 x 6 = 6
  6 x 9 =54
  54 x 12 = 648
  Số liền sau bằng số liền trước nhân với 6, 9, 12, 15, 18, 21…(cách nhau 3 đơn vị)
  Vậy 3 số tiếp theo của dãy 648 x 15 = 9720
                                             9720 x 18=174960 
                                             174960 x 21=3674160
  p)1,1,3,5,17…
  Số liền sau bằng 2 số liền trước nhân với nhau rồi cộng với 2
  Vậy 3 số tiếp theo của dãy 5 x 17 + 2 = 87
                                             17 x 87+ 2 = 1481
                                             87 x 1481 + 2 =128849

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )