Môn Toán Lớp 5 Câu 2,3,4,5,6,7 nha Thanks

Question

Môn Toán Lớp 5 Câu 2,3,4,5,6,7 nha Thanks Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-5-cau-2-3-4-5-6-7-nha-thanks

in progress 0
Remi 3 ngày 2022-05-09T15:35:17+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-09T15:36:40+00:00

  Đáp án:

  #Clickbim 

   Câu 2 

  127,056 

  Số 6 có giá trị : `6/1000` 

  `=>` Chọn  C

  Câu 3

  70+8+0,6+ 0,005

  `=` 78 + 0,6+0,005 

  `=` 78,06+0,005

  `=` 78,065

  `=>` A

  Câu 4

  P hình chữ nhật  :(Dài +rộng) x 2 = ( 30+15) x 2 = 45  x 2 =90 (m)

  `=>` A 

  Câu 5 

  a) `62/91`  `<`    `35/33`

  `7/11`     `>`    `7/59` 

  b) 5 tấn 42 yến = 5,42

  `->` 1 yến = 0,01 tấn

  8,45 km = 8450

  `->` 1km = 1000m 

  Câu 6

  `->` 6

  `->` 7 `>` 6

  `=>` C

  Bài 7

  a) `7/6` – x =`9/11`

   x       =  `7/6` + `9/11`

   x        = `131/66`

       Vậy x = `131/66

  b) `6/35` + x = `20/27`

                    x   = `20/27` – `6/35`

                    x    =    `538/945`

        Vậy x = `538/945`

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2022-05-09T15:37:16+00:00

  Đáp án:

  Câu 2 : C

  Câu 3: A

  Câu 4 : A

  Câu 5 : a)<

  b) 5,42 tấn

  c) <

  d) 8450

  Câu 6 : D

  Câu 7 : a) 7/6 – x = 9/11

  X = 9/11 + 7/6

  X= 131/66

  b)6/35 + x = 20/7

  X= 20/7 – 6/35

  X= 94/35

  Giải thích các bước giải:

   Lm từng phần và nháp cẩn thận. Học tốt nha

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )