Môn Toán Lớp 5 Câu 3: Đổi các số đo sau thành đơn vị đo héc – ta : 5 ha 24 dam2 = ………… ha 26 dam2 = …………. ha 12

Question

Môn Toán Lớp 5 Câu 3: Đổi các số đo sau thành đơn vị đo héc – ta :
5 ha 24 dam2 = ………… ha 26 dam2 = …………. ha
12 km2 = ………… ha 4 ha 33 m2 = ………… ha
Câu 4 : Viết số thập phân thích hơn vào chỗ trống:
25m7dm = ………………………m
4dm6cm = …………………………m
15dm5mm= …………………….. dm
18m2cm = …………………………m
2dam25m2= ………………..dam2
1km25dam2 = ……………….km2
6hm27dam2=………………..hm2
18hm217m2=…………………hm2 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
5 tháng 2022-07-03T02:23:32+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-03T02:24:49+00:00

  Câu `3`

  `5ha 24dam^2 = 5,24ha`

  `26dam^2 = 0,26ha`

  `12km^2 = 1200ha`

  `4ha 33m^2 = 4,0033ha`

  `—`

  `1ha = 100dam^2`

  `=> 1dam^2 = 0,01ha`

  `1km^2 = 100ha`

  `1ha = 10000m^2`

  `=> 1m^2 = 0,0001ha`

  Câu `4`

  `25m 7dm = 25,7m`

  `4dm 6cm = 0,46m`

  `15dm 5mm = 15,05dm`

  `18m 2cm = 18,02m`

  `2dam^2 5m^2 = 2,05dam^2`

  `1km^2 5dam^2 = 1,0005km^2`

  `6hm^2 7dam^2 = 6,07hm^2`

  `18hm^2 17m^2 = 18,0017hm^2`

  `—`

  `1m = 10dm`

  `=> 1dm = 0,1m`

  `1m = 100cm`

  `=> 1cm = 0,01m`

  `1dm = 100mm`

  `=> 1mm = 0,01dm`

  `1dam^2 = 100m^2`

  `=> 1m^2 = 0,01dam^2`

  `1km^2 = 10000dam^2`

  `=> 1dam^2 = 0,0001km^2`

  `1hm^2 = 100dam^2`

  `=> 1dam^2 = 0,01hm^2`

  `1hm^2 = 10000m^2`

  `=> 1m^2= 0,0001hm^2`

  `#dtkc`

   

  0
  2022-07-03T02:25:10+00:00

  Câu 3: Đổi các số đo sau thành đơn vị đo héc – ta :

  5 ha 24 dam2 = 5,24 ha

  26 dam2 = 0,26 ha

  12 km2 = 1200 ha

  4 ha 33 m2 = 4,0033 ha

  Câu 4 : Viết số thập phân thích hơn vào chỗ trống:

  25m7dm = 25,7m

  4dm6cm =0,46m

  15dm5mm=15,05dm

  18m2cm = 18,02m

  2dam25m2= 2,25dam2

  1km25dam2 =1,0025km2

  6hm27dam2=6,27hm2

  18hm217m2=18,0217hm2

  Chúc Bạn Học Tốt <3

  Xin Hay Nhất Ạ !

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )