Môn Toán Lớp 5 Câu 3/ Một cửa hảng ngày đầu bản được 1/5 tổng số gạo hiện có và thêm 10kg, ngày thứ 2 bản được 1/3 số gạo còn lại sau ngày đầu bản và

Question

Môn Toán Lớp 5 Câu 3/ Một cửa hảng ngày đầu bản được 1/5 tổng số gạo hiện có và thêm 10kg, ngày thứ 2 bản được 1/3 số gạo còn lại sau ngày đầu bản và thêm 20kg, ngày thứ 3 bản được 3/4 số gao còn lại sau hai ngày bán và thêm 30kg thi vừa hết. Tinh số gao bán trong ba ngày?
giúp mik nha mik cần gấp giải thích nữa nha Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-5-cau-3-mot-cua-hang-ngay-dau-ban-duoc-1-5-tong-so-gao-hien-co-va-them-10kg-ngay-th

in progress 0
Lydia 22 phút 2022-07-25T12:26:14+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

    0
    2022-07-25T12:27:50+00:00

    Giải thích các bước giải: số gạo còn lại sau ngày 2 là 30×4 =120 (kg)  số gạo còn lại sau ngày 1 là: (120+20) : 2×3 = 210 cả 3 ngày bán số gạo là: (210+10) :4×5= 275 (kg) đ/s :275kg

     

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )