Môn Toán Lớp 5 câu 7; viết số thích hợp vào ô trống a, 5m 16cm=…m 9dm 4cm=…m 5hm 20m=…m 3458cm=…m 13dm 8mm=…dm 4 tấn 5 kg=…tấn 3 tấn 15 kg

Question

Môn Toán Lớp 5 câu 7; viết số thích hợp vào ô trống
a, 5m 16cm=…m
9dm 4cm=…m
5hm 20m=…m
3458cm=…m
13dm 8mm=…dm
4 tấn 5 kg=…tấn
3 tấn 15 kg =…tấn
5 tạ 20 kg =…tạ
3458kg=… tạ
13kg 5 g = …kg
b,2m 59dm = …m
35 hm 6 dam = …km
35m 6 cm = …km
3km 7m=..hm
7m 15cm=…dm
2dam vuông 59 dm vuông = …dam vuông
3ha 6 m vuông =…m vuông
15 m vuông 26 cm vuông =…m vuông
3 km vuông 7 m vuông = …km
7 m vuông 205cm vuông=…m vuông Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Natalia 4 tháng 2022-01-15T03:30:13+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. giangnguyen
  0
  2022-01-15T03:31:26+00:00

  a, 5m 16cm=5,16 m

  9dm 4cm=0,94 m

  5hm 20m=520 m

  3458cm=34,58 m

  13dm 8mm=13,08dm

  4 tấn 5 kg=4,005 tấn

  3 tấn 15 kg =3,015tấn

  5 tạ 20 kg =5,20 tạ

  3458kg=34,58 tạ

  13kg 5 g = 15,005 kg

  b,2m 59dm = 25,9 m

  35 hm 6 dam = 3560 km

  35m 6 cm = 0,03506 km

  3km 7m=30,07 hm

  7m 15cm=701,5 dm

  2dam² 59 dm² = 2,0059 dam²

  3ha 6 m² =30006m²

  15 m² 26 cm²=15,0026 m²

  7 m² 205cm²=7,0205 m²

   

  0
  2022-01-15T03:32:05+00:00

  Đáp án:

  a,

  5,16

  0,94

  520 

  34,58

  13,08

  4,005

  3,015

  5,2

  34,58

  13,005

  b,

  7,9

  3,56

  0,03506

  30,07

  71,5

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )