Môn Toán Lớp 5 Cho mình hỏi lớp 5a có 35 học sinh . số học sinh nam bằng 3 phần 4 số học sinh nữ . hỏi lớp 5a có bao nhiêu học sinh nữ , bao nhiêu học

Question

Môn Toán Lớp 5 Cho mình hỏi lớp 5a có 35 học sinh . số học sinh nam bằng 3 phần 4 số học sinh nữ . hỏi lớp 5a có bao nhiêu học sinh nữ , bao nhiêu học sinh nam
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kinsley 12 tháng 2022-04-08T07:39:16+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-08T07:40:39+00:00

  Đáp án: 

  Giải thích các bước giải:

   Tổng số phần bằng nhau là:

  3+4=7 (phần)

  Số học sinh nam lớp 5A là:

  35 : 7 x  3= 15 ( học sinh)

  Số học sinh nữ lớp 5A là:

  35-15= 20 (học sinh)

            Đ/S: Nam: 15 học sinh

                    Nữ: 20 học sinh

  0
  2022-04-08T07:40:40+00:00

  Lời giải:

  Tổng số phần bằng nhau là:

  $3+4=7(phần)$

  Số học sinh nam của lớp 5A là:

  $35:7\times3=15$ ( học sinh)

  Số học sinh nữ của lớp 5A là:

  $35-15=20$ (học sinh)

  * Giải thích cách làm:

  Đưa bài toán đã cho về dạng toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ

  Cách làm dạng toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ:

  Bước 1: Vẽ sơ đồ biểu diễn 2 số

  Bước 2: Tính tổng số phần bằng nhau

  Bước 3: Tính giá trị 1 phần = Tổng : Tổng số phần bằng nhau

  Bước 4: Số lớn = Giá trị 1 phần × Số phần số lớn

  Số bé = Giá trị 1 phần × Số phần số bé

  mon-toan-lop-5-cho-minh-hoi-lop-5a-co-35-hoc-sinh-so-hoc-sinh-nam-bang-3-phan-4-so-hoc-sinh-nu-h

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )