Môn Toán Lớp 5 Cho một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Người ta dùng các viên gạch hình vuông cạnh 4dm để lát

Question

Môn Toán Lớp 5 Cho một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng bằng
3/4
chiều dài. Người ta dùng các viên gạch hình vuông cạnh 4dm để lát nền nhà, giá tiền mỗi viên gạch là 65 000 đồng. Hỏi lát cả nền nhà thì hết bao nhiêu tiền mua gạch ? (Diện tích phần mạch vữa không đáng kể)
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Adeline 7 ngày 2022-01-10T19:33:55+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-10T19:35:20+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Chiều dài hình chữ nhật nền nhà hình chữ nhật là:

         8 x $\frac{3}{4}$ = 6(m)

  Diện tích nền nhà hình chữ nhật là:

         8 x 6 = 48 ($m^{2}$ )

  Đổi $48m^{2}$ = $4800dm^{2}$ 

  Diện tích viên gạch hình vuông là:

          4 x 4 = 16 ($m^{2}$)

  Số gạch dùng để lát nền nhà là:

           4800 : 16 = 300($m^{2}$)

  Số tiền mua gạch lát cả nền nhà thì hết là:

            65 000 x 300 = 19 500 000 (đồng)

                      Đáp số: 19 500 000 đồng

  0
  2022-01-10T19:35:47+00:00

  Chiều rộng nền nhà là 8 x 3/4 = 6( m )

  Diện tích nền nhà là : 8 x 6 = 48 (m²)

  Đổi 4 dm = 0,4 m

  Diện tích viên gạch là : 0,4 x 0,4 = 0,16 (m²)

  Cần số viên gạch là 

  48 : 0,16 = 300 (viên)

  Mất số tiền là : 300 x 65000 = 19500 000 (đồng)

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )