Môn Toán Lớp 5 Cho tam giác ABC có diện tích là 150m2. Nếu kéo dài đáy BC (về phía B) 5m thì diện tích tăng thêm là 35m2. Tính đáy BC của tam giác ?

Question

Môn Toán Lớp 5 Cho tam giác ABC có diện tích là 150m2. Nếu kéo dài đáy BC (về phía B) 5m thì diện tích tăng thêm là 35m2. Tính đáy BC của tam giác ? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Luna 9 tháng 2022-03-17T03:14:31+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  1
  2022-03-17T03:15:48+00:00

  Bài làm:

  Độ dài chiều cao của hình tam giác ứng với cạnh đáy BC là:

     35 x 2 : 5 = 14 (m)
  Độ dài đáy BC của hình tam giác là:
     150 x 2 : 14 = $\dfrac{150}7$ (m)
                             Đáp số: $\dfrac{150}7$ m

   

  0
  2022-03-17T03:15:54+00:00

  Chiều cao là

  35×2:5=14 (m)

  Đáy BC của tam giác là

  150×2:14=$\frac{150}{7}$ (m)

                   Đ/S:$\frac{150}{7}$ m

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )