Môn Toán Lớp 5 Cho tam giác ABC. M là điểm chính giữa cạnh AB. Trân AC lấy điểm N sao cho AN = 1/2NC. Hai đoạn thẳng BN và CM cắt nhau tại K. Tính diệ

Question

Môn Toán Lớp 5 Cho tam giác ABC. M là điểm chính giữa cạnh AB. Trân AC lấy điểm N sao cho AN = 1/2NC. Hai đoạn thẳng BN và CM cắt nhau tại K. Tính diện tích tam giác AKC biết diện tích tam giác KAB là 21 dm2 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Adalyn 23 phút 2022-07-25T11:08:38+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-25T11:09:48+00:00

  Nối AK, ta có

  + SCAM = SCMB (vì có cùng chiều cao hạ từ C xuống AB, đáy MA = MB)

  – Mà SKAM = SKBM (vì có cùng chiều cao hạ từ K xuống AB, đáy MA = MB)

  – Vậy SAKC = SBKC (vì cùng là hiệu của hai tam giác có diện tích bằng nhau)

  + SKAN = 1/2 SKCN (vì cùng chiều cao hạ từ K xuống AC, đáy AN =1/2 NC)

  Nếu coi A, C là đỉnh thì 2 tam giác có diện tích gấp đôi mà chung đáy (AK) vậy chiều cao cũng phải gấp đôi nhau.

  Do đó :  AI = 1/2 CH.

   – SAKB = SCKB (chung đáy BK, chiều cao AI = 1/2 CH)

  Vậy SAKC = SBKC = SABK x 2 =21 x 2 = 42 (dm2)

  mon-toan-lop-5-cho-tam-giac-abc-m-la-diem-chinh-giua-canh-ab-tran-ac-lay-diem-n-sao-cho-an-1-2nc

  0
  2022-07-25T11:10:04+00:00

  Gọi S là diện tích. 

  Nối AK.

  Ta thấy: S.CAM = S.CMB vì:

    + Chung chiều cao hạ từ C xuống AB

    + Đáy MA = MB 

  – Mà S.KAM = S.KBM vì:

    + Chung chiều cao hạ từ K xuống AB

    + Đáy MA = MB 

  – Vậy S.AKC = S.BKC vì : cùng là hiệu của hai tam giác có diện tích bằng nhau

  Ta thấy S.KAN = $\frac{1}{2}$ S.KCN vì:

    + Chung chiều cao hạ từ K xuống AC

    +Đáy AN = $\frac{1}{2}$ NC 

  Nếu coi A, C là đỉnh thì 2 tam giác có diện tích gấp đôi mà chung đáy AK, vậy chiều cao cũng phải gấp đôi nhau.

  Do đó :  AI = $\frac{1}{2}$ CH.

   – S.AKB = S.CKB vì:

     + Chung đáy BK

     + Chiều cao AI = $\frac{1}{2}$ CH 

  Vậy S.AKC = S.BKC = S.ABK x 2 = 21 x 2 = 42 (dm²)  

  Đáp số: 42 dm² 

  mon-toan-lop-5-cho-tam-giac-abc-m-la-diem-chinh-giua-canh-ab-tran-ac-lay-diem-n-sao-cho-an-1-2nc

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )